Efternamnet Nemeth


Snabbfakta om Nemeth


Nemeth på rövarspråket: Nonemometothoh
Nemeth baklänges blir: Htemen

Hur många har Nemeth som efternamn?

94 har Nemeth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NemethObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest