Efternamnet Nemez


Snabbfakta om Nemez


Nemez på rövarspråket: Nonemomezoz
Nemez baklänges blir: Zemen

Hur många har Nemez som efternamn?

11 har Nemez som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NemezObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest