Efternamnet Nenämaa


Snabbfakta om Nenämaa


Nenämaa på rövarspråket: Nonenonämomaa
Nenämaa baklänges blir: Aamänen

Hur många har Nenämaa som efternamn?

17 har Nenämaa som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NenämaaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest