Efternamnet Nendrén


Snabbfakta om Nendrén


Nendrén på rövarspråket: Nonenondodrorénon
Nendrén baklänges blir: Nérdnen

Hur många har Nendrén som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet NendrénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest