Efternamnet Nennebrandt


Snabbfakta om Nennebrandt


Nennebrandt på rövarspråket: Nonenonnebobroranondodtot
Nennebrandt baklänges blir: Tdnarbennen

Hur många har Nennebrandt som efternamn?

12 har Nennebrandt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NennebrandtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest