Efternamnet Nensén


Snabbfakta om Nensén


Nensén på rövarspråket: Nonenonsosénon
Nensén baklänges blir: Nésnen

Hur många har Nensén som efternamn?

107 har Nensén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NensénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest