Efternamnet Nenzelius


Snabbfakta om Nenzelius


Nenzelius på rövarspråket: Nonenonzozeloliusos
Nenzelius baklänges blir: Suileznen

Hur många har Nenzelius som efternamn?

18 har Nenzelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NenzeliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest