Efternamnet Nenzell


Snabbfakta om Nenzell


Nenzell på rövarspråket: Nonenonzozeloll
Nenzell baklänges blir: Lleznen

Hur många har Nenzell som efternamn?

10 har Nenzell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NenzellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest