Efternamnet Neppelberg


Snabbfakta om Neppelberg


Neppelberg på rövarspråket: Nonepoppelolboberorgog
Neppelberg baklänges blir: Grebleppen

Hur många har Neppelberg som efternamn?

14 har Neppelberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeppelbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest