Efternamnet Nerdal


Snabbfakta om Nerdal


Nerdal på rövarspråket: Nonerordodalol
Nerdal baklänges blir: Ladren

Hur många har Nerdal som efternamn?

27 har Nerdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NerdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest