Efternamnet Nerfeldt


Snabbfakta om Nerfeldt


Nerfeldt på rövarspråket: Nonerorfofeloldodtot
Nerfeldt baklänges blir: Tdlefren

Hur många har Nerfeldt som efternamn?

10 har Nerfeldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NerfeldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest