Efternamnet Nerius


Snabbfakta om Nerius


Nerius på rövarspråket: Noneroriusos
Nerius baklänges blir: Suiren

Hur många har Nerius som efternamn?

18 har Nerius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeriusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest