Efternamnet Nerlich


Snabbfakta om Nerlich


Nerlich på rövarspråket: Nonerorlolichoch
Nerlich baklänges blir: Hcilren

Hur många har Nerlich som efternamn?

13 har Nerlich som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NerlichObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest