Efternamnet Nerman


Snabbfakta om Nerman


Nerman på rövarspråket: Nonerormomanon
Nerman baklänges blir: Namren

Hur många har Nerman som efternamn?

260 har Nerman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NermanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest