Efternamnet Nermo


Snabbfakta om Nermo


Nermo på rövarspråket: Nonerormomo
Nermo baklänges blir: Omren

Hur många har Nermo som efternamn?

16 har Nermo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NermoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest