Efternamnet Nero


Snabbfakta om Nero


Nero på rövarspråket: Noneroro
Nero baklänges blir: Oren

Hur många har Nero som efternamn?

423 har Nero som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeroObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest