Efternamnet Nerstrand


Snabbfakta om Nerstrand


Nerstrand på rövarspråket: Nonerorsostotroranondod
Nerstrand baklänges blir: Dnartsren

Hur många har Nerstrand som efternamn?

28 har Nerstrand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NerstrandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest