Efternamnet Nes


Snabbfakta om Nes


Nes på rövarspråket: Nonesos
Nes baklänges blir: Sen

Hur många har Nes som efternamn?

22 har Nes som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NesObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest