Efternamnet Nestorsson


Snabbfakta om Nestorsson


Nestorsson på rövarspråket: Nonesostotororsossonon
Nestorsson baklänges blir: Nossrotsen

Hur många har Nestorsson som efternamn?

67 har Nestorsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NestorssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest