Efternamnet Neth


Snabbfakta om Neth


Neth på rövarspråket: Nonetothoh
Neth baklänges blir: Hten

Hur många har Neth som efternamn?

18 har Neth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NethObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest