Efternamnet Netteberg


Snabbfakta om Netteberg


Netteberg på rövarspråket: Nonetotteboberorgog
Netteberg baklänges blir: Grebetten

Hur många har Netteberg som efternamn?

12 har Netteberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NettebergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest