Efternamnet Nettelbladt


Snabbfakta om Nettelbladt


Nettelbladt på rövarspråket: Nonetottelolbobloladodtot
Nettelbladt baklänges blir: Tdalbletten

Hur många har Nettelbladt som efternamn?

197 har Nettelbladt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NettelbladtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest