Efternamnet Netterblad


Snabbfakta om Netterblad


Netterblad på rövarspråket: Nonetotterorbobloladod
Netterblad baklänges blir: Dalbretten

Hur många har Netterblad som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet NetterbladObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest