Efternamnet Netterholt


Snabbfakta om Netterholt


Netterholt på rövarspråket: Nonetotterorhohololtot
Netterholt baklänges blir: Tlohretten

Hur många har Netterholt som efternamn?

15 har Netterholt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NetterholtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest