Efternamnet Netterström


Snabbfakta om Netterström


Netterström på rövarspråket: Nonetotterorsostotrorömom
Netterström baklänges blir: Mörtsretten

Hur många har Netterström som efternamn?

49 har Netterström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NetterströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest