Efternamnet Nettleingham


Snabbfakta om Nettleingham


Nettleingham på rövarspråket: Nonetottloleinongoghohamom
Nettleingham baklänges blir: Mahgnieltten

Hur många har Nettleingham som efternamn?

11 har Nettleingham som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NettleinghamObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest