Efternamnet Neuberg


Snabbfakta om Neuberg


Neuberg på rövarspråket: Noneuboberorgog
Neuberg baklänges blir: Grebuen

Hur många har Neuberg som efternamn?

16 har Neuberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeubergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest