Efternamnet Neuenfeldt


Snabbfakta om Neuenfeldt


Neuenfeldt på rövarspråket: Noneuenonfofeloldodtot
Neuenfeldt baklänges blir: Tdlefneuen

Hur många har Neuenfeldt som efternamn?

19 har Neuenfeldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeuenfeldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest