Efternamnet Neufeld


Snabbfakta om Neufeld


Neufeld på rövarspråket: Noneufofeloldod
Neufeld baklänges blir: Dlefuen

Hur många har Neufeld som efternamn?

13 har Neufeld som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeufeldObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest