Efternamnet Neuhaus


Snabbfakta om Neuhaus


Neuhaus på rövarspråket: Noneuhohausos
Neuhaus baklänges blir: Suahuen

Hur många har Neuhaus som efternamn?

65 har Neuhaus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeuhausObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest