Efternamnet Neuman


Snabbfakta om Neuman


Neuman på rövarspråket: Noneumomanon
Neuman baklänges blir: Namuen

Hur många har Neuman som efternamn?

474 har Neuman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeumanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest