Efternamnet Neurath


Snabbfakta om Neurath


Neurath på rövarspråket: Noneuroratothoh
Neurath baklänges blir: Htaruen

Hur många har Neurath som efternamn?

14 har Neurath som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeurathObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest