Efternamnet Nevander


Snabbfakta om Nevander


Nevander på rövarspråket: Nonevovanondoderor
Nevander baklänges blir: Rednaven

Hur många har Nevander som efternamn?

61 har Nevander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest