Efternamnet Nevanen


Snabbfakta om Nevanen


Nevanen på rövarspråket: Nonevovanonenon
Nevanen baklänges blir: Nenaven

Hur många har Nevanen som efternamn?

15 har Nevanen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevanenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest