Efternamnet Nevberg


Snabbfakta om Nevberg


Nevberg på rövarspråket: Nonevovboberorgog
Nevberg baklänges blir: Grebven

Hur många har Nevberg som efternamn?

22 har Nevberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest