Efternamnet Neveling


Snabbfakta om Neveling


Neveling på rövarspråket: Nonevovelolinongog
Neveling baklänges blir: Gnileven

Hur många har Neveling som efternamn?

14 har Neveling som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevelingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest