Efternamnet Neville


Snabbfakta om Neville


Neville på rövarspråket: Nonevovilolle
Neville baklänges blir: Elliven

Hur många har Neville som efternamn?

11 har Neville som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevilleObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest