Efternamnet Nevin


Snabbfakta om Nevin


Nevin på rövarspråket: Nonevovinon
Nevin baklänges blir: Niven

Hur många har Nevin som efternamn?

11 har Nevin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest