Efternamnet Nevsten


Snabbfakta om Nevsten


Nevsten på rövarspråket: Nonevovsostotenon
Nevsten baklänges blir: Netsven

Hur många har Nevsten som efternamn?

16 har Nevsten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NevstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest