Efternamnet Newberg


Snabbfakta om Newberg


Newberg på rövarspråket: Nonewowboberorgog
Newberg baklänges blir: Grebwen

Hur många har Newberg som efternamn?

26 har Newberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NewbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest