Efternamnet Newton


Snabbfakta om Newton


Newton på rövarspråket: Nonewowtotonon
Newton baklänges blir: Notwen

Hur många har Newton som efternamn?

53 har Newton som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NewtonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest