Efternamnet Nexborn


Snabbfakta om Nexborn


Nexborn på rövarspråket: Nonekoksosboborornon
Nexborn baklänges blir: Nrobxen

Hur många har Nexborn som efternamn?

10 har Nexborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NexbornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest