Efternamnet Nezirovac


Snabbfakta om Nezirovac


Nezirovac på rövarspråket: Nonezozirorovovacoc
Nezirovac baklänges blir: Cavorizen

Hur många har Nezirovac som efternamn?

21 har Nezirovac som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NezirovacObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest