Efternamnet Ngabo


Snabbfakta om Ngabo


Ngabo på rövarspråket: Nongogabobo
Ngabo baklänges blir: Obagn

Hur många har Ngabo som efternamn?

18 har Ngabo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NgaboObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest