Efternamnet Nganga


Snabbfakta om Nganga


Nganga på rövarspråket: Nongoganongoga
Nganga baklänges blir: Agnagn

Hur många har Nganga som efternamn?

11 har Nganga som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NgangaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest