Efternamnet Ngô


Snabbfakta om Ngô


Ngô på rövarspråket: Nongogô
Ngô baklänges blir: ôgn

Hur många har Ngô som efternamn?

16 har Ngô som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NgôObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest