Efternamnet Nguy


Snabbfakta om Nguy


Nguy på rövarspråket: Nongoguy
Nguy baklänges blir: Yugn

Hur många har Nguy som efternamn?

21 har Nguy som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NguyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest