Efternamnet Niburg


Snabbfakta om Niburg


Niburg på rövarspråket: Noniboburorgog
Niburg baklänges blir: Grubin

Hur många har Niburg som efternamn?

20 har Niburg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NiburgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest