Efternamnet Nicander


Snabbfakta om Nicander


Nicander på rövarspråket: Nonicocanondoderor
Nicander baklänges blir: Rednacin
För släkter med namnet Nicander, se Nicander (släkter)

Nicander är ett svenskt efternamn, som även kan stavas Nikander.

Det är en latiniserad variant av Nikandros som fritt översatt betyder "segrande människa" eller "segerman". Namnet kan etymologiskt spåras till den grekiska segergudinnan Nike respektive Andros som betyder man eller människa. Namnet har sitt ursprung i Grekland och användes redan 750 f.Kr. som förnamn. Av de historiska personer som burit namnet finns en läkare (Nicander av Colophon),, en spartansk kung och fyra kristna helgon.

I Sverige har släktnamnet Nicander kunnat bekräftas i dokumentation från 1500-talets slut.

Offentlig statistik tillgänglig i juli 2015 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive i Finland med stavningsvarianterna

  • Nicander: Sverige 371, Finland under 5
  • Nikander: Sverige 142, Finland 1 143
Källa: Wikipedia

Hur många har Nicander som efternamn?

399 har Nicander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest