Efternamnet Nicklason


Snabbfakta om Nicklason


Nicklason på rövarspråket: Nonickocklolasosonon
Nicklason baklänges blir: Nosalkcin

Hur många har Nicklason som efternamn?

23 har Nicklason som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NicklasonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest